REGULAMIN DOMU REKOLEKCYJNEGO IM. BŁ. KAROLINY W RZESZOWIE

 1. Ośrodek przeznaczony jest do prowadzenia działalności wychowawczo-profilaktycznej, formacyjnej oraz wypoczynkowej dla grup i osób indywidualnych szukających modlitwy, skupienia i wypoczynku.
 2. Na terenie Ośrodka znajduje się kaplica, która jest do dyspozycji grupy.
 3. Do dyspozycji grupy są również dwie sale konferencyjne, kawiarenka, jadalnia oraz teren rekreacyjny wokół Ośrodka z altaną i grillem.
 4. Osoba odpowiedzialna za grupę ustala z Dyrektorem Ośrodka lub wyznaczoną osobą, termin i koszt pobytu oraz odpowiada za całą grupę.
 5. Przed przybyciem grupy, osoba odpowiedzialna za nią ma możliwość sprawdzenia, w jakim stanie przejmuje cały obiekt, a po wyjeździe grupy w jej obecności czyni to Dyrektor Ośrodka lub osoba wyznaczona
 6. Za wszelkie usterki powstałe z winy uczestników w Ośrodku oraz jego otoczeniu, odpowiada osoba odpowiedzialna za grupę (a sama wg własnego uznania egzekwuje pokrycie kosztów od osoby, która to uczyniła).
 7. Wszelkie uwagi i zauważone usterki należy zgłaszać niezwłocznie (do godziny po przybyciu do ośrodka) Dyrektorowi Ośrodka.
 8. W okresie grzewczym okna w pokojach otwieramy tylko wtedy, kiedy znajdujemy się w pokojach. Klimatyzacji używamy tylko podczas pobytu w pomieszczeniu. Podczas pracy klimatyzatora okna należy pozostawić zamknięte.
 9. W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz spożywania wszelkich napojów alkoholowych, środków psychoaktywnych, palenia papierosów i e-papierosów.
 10. Dyrektor może wydalić gościa będącego pod wpływem alkoholu lub innych środków oraz zastrzega sobie prawa odmowy zakwaterowania bez podania przyczyny.
 11. Goście są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny oraz przepisów przeciwpożarowych.
 12. W pokojach nie wolno używać grzałek, czajników, grzejników elektrycznych ani otwartego ognia, nie używamy świeczek, podgrzewaczy itp. ze względu na zainstalowany system przeciwpożarowy.
 13. W pokojach i jadalni prosimy nie przestawiać mebli.
 14. Korzystanie z kuchni jest możliwe tylko w obecności Pani kucharki i za jej wyraźną zgodą.
 15. Osoby zakwaterowane mogą korzystać z czajników elektrycznych oraz kawy i herbaty w kawiarence (na parterze). Do dyspozycji gości jest także aneks kuchenny na poddaszu. Prosimy nie wynosić naczyń i sztućców z jadalni, kawiarenki i aneksu kuchennego.
 16. Na terenie budynku obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00. Zmiana godziny ciszy nocnej musi być ściśle ustalona z Dyrektorem Ośrodka.
 17. Prosimy o niepozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie – Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.
 18. Prosimy nie wieszać na ścianach, drzwiach żadnych obrazów/ozdób/plakatów, których usunięcie pozostawia ślady.
 19. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za brak usług i mediów dostarczanych przez firmy zewnętrzne.
 20. Ze względu na umieszczanie zdjęć na stronie internetowej prosimy o wyraźne zastrzeganie, gdyby ktoś z naszych gości nie życzył sobie tego.
 21. Ze względów bezpieczeństwa obiekt jest całodobowo monitorowany.
 22. Po zakończeniu pobytu w dniu wyjazdu, prosimy ściągnąć pościel i złożyć ją w wyznaczonym miejscu oraz pozamykać okna.
 23. Wszystkie potrzeby i propozycje mogące służyć dobru wspólnemu prosimy przedstawiać Dyrektorowi Ośrodka lub osobie wyznaczonej